Σχέδιο

Στείλτε μας τις διαστάσεις της κατασκευής που επιθυμείτε και θα σας παρουσιάσουμε την πρότασή μας.

  Σημείο εγκατάστασης νεροχύτη
  Πλευρά:
  Απόσταση από την γωνία:


  Σημείο εγκατάστασης κουζίνας
  Πλευρά:
  Απόσταση από την γωνία:


  Πόρτα 1:
  Πλευρά:
  Πλάτος:
  Ύψος:
  Απόσταση από την γωνία:


  Πόρτα 2:
  Πλευρά:
  Πλάτος:
  Ύψος:
  Απόσταση από την γωνία:


  Παράθυρο 1:
  Πλευρά:
  Πλάτος:
  Ύψος:
  Απόσταση από την γωνία:


  Παράθυρο 2:
  Πλευρά:
  Πλάτος:
  Ύψος:
  Απόσταση από την γωνία:


  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας:
  Ονοματεπώνυμο:
  Τηλέφωνο:
  E-mail: