Σχέδιο

Σημείο εγκατάστασης νεροχύτη
Πλευρά:
Απόσταση από την γωνία:


Σημείο εγκατάστασης κουζίνας
Πλευρά:
Απόσταση από την γωνία:


Πόρτα 1:
Πλευρά:
Πλάτος:
Ύψος:
Απόσταση από την γωνία:


Πόρτα 2:
Πλευρά:
Πλάτος:
Ύψος:
Απόσταση από την γωνία:


Παράθυρο 1:
Πλευρά:
Πλάτος:
Ύψος:
Απόσταση από την γωνία:


Παράθυρο 2:
Πλευρά:
Πλάτος:
Ύψος:
Απόσταση από την γωνία:


Συμπληρώστε τα στοιχεία σας:
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
E-mail: